Poribljavanje voda na podrucju opcine VItez

Autor Edin 01.09.2013.

1EaEJAktuelno stanje ribljeg fonda i prirodni prirast u vodama kojim gospodari Udruga sportskih ribolovaca Vitez na osnovu sveobuhvatnih analiza je na zadovoljavajućem nivou što je konstatirano i u Ribarskoj osnovi. . Mogućnost godišnjeg vještačkog prirasta po vrstama riba je zadovoljavajuća, ali je i pored toga naglašeno neophodno očuvanje i unapređenje. Budući da su pri izradi Ribarske osnove istraživani vodotoci predviđeni za sportski ribolov neophodna je intervencija u
pogledu poribljavanja, a u cilju dugoročne brige i racionalnog iskorištavanja ihtiofonda. Upravni odbor USR Vitez je u oktobru 2012.vgodine pokrenuo projekat mrijestilišta potočne pastrmke u suradnji savribogojilištem MHE Vitez 1 koji bi, kako je planirano, poboljšao stanjevpopulacije pastrmke u našim vodama. Ribogojilište je ustupilo jedan dio
svog mrijestilišta i vanjski bazen za uzgoj ribe, a članovi USR Vitez suvizvršili nabavku autohotne potočne pastrmke iz pritoka rijeke Lašve tevistu izmrijestili i brinuli se o njoj svakodnevno. Mrijest je uspiovpreko svih očekivanja, a hrana je nabavljana dobrovoljnim prilozimavčlanova USR Vitez. Obzirom na sve veće količine hrane neophodne zavishranu ribe za koju su potrebna sve veća financijska sredstva, donijetavje odluka da se planirano poribljavanje u 10. mjesecu izvrši odmah.vPoribljavanje je izvršeno dana 26. i 27.07. 2013. godine kada je ubačenovcca 100.000 komada mlađi potočne pastrmke uzrasta 8-10 cm. Poribljen je kompletan dio rijeke Lašve kojim gospodari Udruga sportskih
 ribolovaca VITEZ kao i nekoliko pritoka. Jedini dio koji nijevvporibljavan je mušičarska staza "Tibold Ludvig".
Lokacije poribljavanje rijeke Lašve su: Mošunj, Stari most, Stari Vitez,vMahala, Vitez, Novaci, Modrulja, Draganovac, Radakov most i Raško polje.vLokacije poribljavanja pritoka su: rijeka Kruščica od ušća uzvodno,
rijeka Bila od ušća uzvodno, Tolovski potok i Vranjski potok.

2223 2224 2225