Opste

Štampa

Buško jezero gotovo presušilo

Autor Kokuz_SA 11.12.2011.

 

111211034Buško jezero, najveća vještačka hidroakumulacija u Evropi, čija se jedna trećina površine nalazi u opštini Livno, a dvije trećine u opštini Tomislavgrad.. ......zbog dugotrajnog izostanka padavina gotovo je sasvim presušilo.Vodostaj jezera, čija je površina 55,8 kilometara kvadratnih, zapremina 782 miliona kubnih litara, a maksimalna količina 800 miliona kubnih litara vode, spustio se na najniži nivo u posljednjih 20 godina i ispod granice hidrološkog minimuma, radi čega je ugrožen bogat riblji fond ove akumulacije.

 Od kada je prije 40 godina izgrađeno, nivo vode Buškog jezera, koja pokreće turbine hidrocentrale Orlovac u susjednoj Hrvatskoj, nikada nije bio niži u decembru, kada jezero gotovo uvijek ima maksimalni kapacitet vode.

Zbog dugotrajnog izostanka obilnijih padavina gotovo je potpuno presušilo i jezero Mandek kod Livna, dok livanjske rijeke Žabljak, Sturba i Bistrica u decembru imaju niži vodostaj nego u ljetnom .