Opste

Štampa

Pomor ribe na rijeci Spreci

Autor Edin.

103740Poslije katastrofalnih majskih poplava i u dobroj mjeri uništenog ribljeg fonda u rijeci Spreči,  jučer je iz fabrika Lukavca i Tuzle u rijeku nizvodno od Lukavca, ka općinama Petrovo, Gračanica, Doboj Istok i Doboj, ispušten otrov koji je izazvao još jedan ko zna koji po redu ekološki incident, bolje rečeno katastrofu.

Mrtve ribe: deverike, štuke, klijen i šarani plutale su rijekom, a voda je zaudarala otrovima. Prvi su na obale Spreče stigli ribočuvar Refik Đulić-Kunda i ribar Almir Čelić, koji će uzeti uzorke vode i otrovane ribe i poslati inspektorima u TK-a i F BiH.

Obaviještena je i policija i općinski organi.

Ribari pomenutih općina kažu da je trovanje Spreče iz lukavačkih fabrika počelo još 1997. godine i od tada se u kontinuitetu dešavaju ekološke katastrofe.

Za ovo još nikada niko nije osuđen, niti je iko od nadležnih organa, pa i tužilaštvo, protiv trovača nije podigao krivičnu prijavu.

Ribari su ti koji se gotovo sami bore za rijeku Spreču i život u njoj. Oni su prst uprili i u Agenciju za vode sliva rijeke Save koja gazduje Sprečom, a ništa ne čini da rijeku spasi od trovanja.