Izborna skupstin SRS F BiH

Autor Edin 24.01.2012.

MAG1U hotelu „Galeb“ Maglaj dana 21.01.2012. godine držana je redovna Izborna
Skupština SRS Federacije Bosne i Hercegovine.